Kurs spedytora

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje Spedytora wg poniższego wzoru. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

Klasyfikacja ta jest narzędziem, które grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy spedytor został sklasyfikowany pod numerem: 333105.
Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim.

Spedytor (specjalista ds. transportu i logistyki) może podjąć zatrudnienie w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Spedytor odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Do zadań spedytora należy m.in.: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki. Dodatkowymi czynnościami wykonywanymi przez spedytorów jest: dowóz, przewóz, załadunek, wyładunek towaru, składowanie przesyłki, pobieranie opłat itp.

Liczba godzin: 40
Koszt: 900zł
Zaliczka: 200zł

Jakie są wymagania do kursu:

Aby wziąć udział w kursie operatora należy spełnić podstawowe warunki:
mieć ukończone 18 lat
posiadać wykształcenie minimum podstawowe
uprawnienia są ważne terminowo
Zadzwoń i umów się na szkolenie
+48 500 193 952